Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Høyring: Utbygging av breiband i Valdres

Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord Aurdal, Etnedal og Sør Aurdal kommunar har samla seg om å sende ein felles søknad om tilskot til  utbygging av «neste generasjon breiband» i Valdres.

For meir informasjon, sjå: https://www.valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/nyheter/2017/3/30/hoyring-utbygging-av-breiband-i-valdres-a2748.

Høyringsfrist: Alle som ønskjer å gje høyringsuttale (bedrifter, enkeltpersonar, lag og foreiningar etc.) blir her invitert til å gjera dette innan 2Innspel og informasjon kan sendast på e-post til region@valdres.no og merkast "høyringsuttale breibandutbygging".0. april 2016 kl. 12.00. 

Publisert av Cathinka Vik. Sist endret 03.04.2017

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune