Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Høyring: VA-plan for reguleringsområde Ristestøl

Vestre Slidre kommune har motteke forslag til VA-plan for Ristestølen. Denne VA-planen er utarbeid med utgangspunkt i vedteken reguleringsplan for Ristestølen, og tilpassa dei forhold som er regulert. VA-planen handsamast i tråd med Forureiningslova § kap. 36.

Eventuelle merknader til VA-planen må sendast skriftleg til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, innan 4 veker, dvs. innan 25.05.2017.

 
Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 05.05.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune