Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Melding om vedtak: Reforhandlet utbyggingsavtale for Nøsen

Reforhandla utbyggingsavtale for Nøsen er vedteke i kommunestyret i møte den 15.02.2017.

Det vart i sak KS-3/17 fatta følgjande vedtak:
Kommunestyret godkjenner revisjon av utbyggingsavtale for Nøsen datert 01.12.2016, jfr pbl § 17-4.

Administrasjon får i fullmakt å kontrollere at avsetningane går til dei formål som er avtala.

Til info er det ingen klagerett på vedtak om utbyggingsavtale i tråd med plan- og bygningslova § 17-5.


Kenneth Monsen
planleggjar

 

Publisert av Svein Ivar Kristiansen. Sist endret 21.02.2017

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune