Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Offentleg ettersyn: planprogram - delplanar for helse og omsorg og oppvekst 2018-2030

I kommunal planstrategi 2016-2019 er det foreslått at "kommuneplan for oppvekst" og "kommuneplan for helse og omsorg" skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode. Som grunnlag for planarbeidet har Vestre Slidre kommune utarbeidd eit forslag til planprogram for begge planane:

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok 12.10.2017 å leggje forslaga ut til høyring og offentleg ettersyn i perioda 12.10.17 - 25.11.2017.

Planprogrammet for helse og omsorg 2018-2030 (PDF, 3 MB)
Planprogrammet for oppvekst 2018-2030 (PDF, 2 MB)

Frist for å levere merknader til planprogrammet er 25.11.2017.

Publisert av Svein Ivar Kristiansen. Sist endret 13.10.2017

Forslaget er tilgjengeleg på kommunen sine heimesider men kan og sendas elektronisk på etterspurnad.

Eventuelle merknader vert å sende til post@vestre-slidre.kommune.no.

 

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune