Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Offentleg høyring: Revisjon av reguleringsplan for Nøsen

Formannskapet vedtok i sak FS 045/17, i møte den 29.06.2017, å legge forslag til revidert reguleringsplan for Nøsen ut på offentlig høring.

 

Formannskapets vedtak lyder som følger:

FS-045/17 Vedtak: Formannskapet vedtek å legge plana ut på høyring. Til erstatning for punkter i reguleringsbestemmelser som omhandler korleis bygg skal sjå ut, så vert det sett inn eit punkt om at formannskapet skal godkjenne eit begrensa antal hyttetyper som skal byggjast, i samsvar med tidlegare planer for utforming av hytter.

Formannskapets vedtak er fulgt opp ved at det i planbestemmelsene som er lagt ut på offentlig ettersyn er tatt inn et tillegg i bestemmelsene i forhold til opprinnelig forslag om at hyttetyper som ikke er bygget innenfor planområdet tidligere, skal til formannskapet for godkjenning før de blir bygget.
 
Som det framgår av saksframlegg/særutskrift som er vedlagt, er blir det ikke foreslått vesentlige endringer i den fysiske utbyggingen i planområdet. Hovedhensikten med planen er å muliggjøre etablering av enkeltfester rundt den enkelte hytte, samt at området for hytter får en kombinert arealbruk som muliggjør både salg av hytter og utleiehytter.
 
Plankartet vil bli lagt inn i kommunens webkartløsning på www.valdreskart.no .
 
Eventuelle innspill til planforslaget må sendes skriftlig til Vestre Slidre kommune,
Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post til post@vestre-slidre.kommune.no innen 8 uker, dvs. innen 07.09.2017. Det er lagt 2 uker til høringsfristen på grunn av ferietid.
Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 10.07.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune