Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram -områderegulering Rogndokken nærings- og renovasjonsområde, gnr. 80 bnr. 24 m.fl.

På vegne av tiltakshaver Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) varsles oppstart av arbeid for områderegulering av gnr. 80 bnr. 2F1, 24, 24F7, 24F11, 24F12, 24F13, og deler av gnr./bnr. 75/1, 75/5, 75/6, 75/16, 75/76, 79/10, 79/23, 80/2, 80/4 og 86/4, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet legges forslag til planprogram for reguleringen ut på offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. §§ 4-1 og 12-9.

Frist for innspill

Merknader og innspill til planarbeidet kan innen 8.desember, 2017, rettes skriftlig per epost til post@pov.no eller per brev til:

Plan og Oppmåling Valdres AS,
Gamlevegen 3,
2600 Fagernes

Ved spørsmål kan epost benyttes eller telefon 61 34 76 72/ 93 28 72 55.

Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 26.10.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune