Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Oppstartvarsel - revisjon av detaljreguleringsplan "Nøsen"

Med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med revisjon av detaljreguleringsplan for ”Nøsen” i Vestre Slidre kommune. Planområdet ligg i Vestre Slidre Statsalmenning nordaust for Storfjorden, mellom Vaset og Lykkja.

Eventuelle merknadar eller spørsmål til varslet om oppstart, skal sendast skriftleg og/eller på epost til Utmarksplan AS innan tirsdag 13.juni 2017. Postadresse er vist over, epostadresse er post@utmarksplan.no - ein ber om at merknadar uansett blir sendt på epost fra dei som har moglegheit til det.

Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 24.05.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune