Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Reguleringsplan for Gangveg Slidre sentrum nord - 1.off.ettersyn

Reguleringsplan for Gangveg Slidre sentrum nord vart vedteke lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i møte i formannskapet den 20.04.0107 (sak FS-18/17)

Planen legg opp til nytt fortau langs kommunal veg «Vøllavegen» frå Slidredomen frem til E16 ved Hausåkersletta. Det legges opp til 2 alternative løysingar for fortau ved G/Bnr 42/2, m.a. for å vurdere å unngå nedbygging av dyrka mark/mur då sett opp i mot trafikktryggleiken som kryssinga medfører.

Eventuelle merknader må sendast skrifteleg til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre (epost: post@vestre-slidre.kommune.no) innan 6 veker, dvs. innan 19.06.2017.

 

 

 

Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 09.05.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune