Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Reguleringsplan for Hagastølen: utlegging til 2. gangs offentleg ettersyn

Reguleringsplan for Hagastøl vart vedteke lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn i møte den 09.03.2017 (sak FS-7/17).

I hovudtrekk er endringane sikring av vegrett/vinterstenging av ein vegadkomst med omlegging for å kompensere med anna adkomst samt sikre areal til fremføring av avløp/detaljar kring kulturminner i planutkastet.

Når det gjeld utbyggingsavtale vart denne sendt på høyring i førre offentlege ettersyn, slik at den er ikkje med i denne oversending, til info.
 

 

Eventuelle merknader til planframlegget må sendast skrifteleg til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre innan 6 veker, dvs innan 02.06.2017.

Planframlegget kan sjåast på www.valdreskart.no.

 

Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 27.04.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune