Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Vasetlia hyttegrend - 1. offentlige ettersyn

Formannskapet har vedteke i sak FS-82/16 å legge ut revidert reguleringsplan for Vasetlia til 1.gongs offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader må sendast skrifteleg til Vestre Slidre kommune – LNT, Slidrevegen
16, 2966 Slidre eller epost: post@vestre-slidre.kommune.no innan 6 veker, dvs innan
20.04.2017
.

Publisert av Svein Ivar Kristiansen. Sist endret 08.03.2017

Planen inneber ingen vesentlege endringar i høve til opprinneleg plan som vart vedteke
30.05.2002 (sak KS-41/02). Dog er den tilpassa ny plan- og bygningslov slik at den behandles
som ein detaljplan. Vidare er det og lagt inn tilpassingar på reviderte tomtegrenser m.v.
Vedlagt plankart med røde streker viser aktuelle endringar i forhold til plan frå 2002.

Det legges og opp til revisjon av planføresegn. Ein viktig endring her er at det tillates
inngjerding av hyttetomter.

Vesentlege dokument for høyringa ligg i høgremenyen på denne sida.

 

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune