Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Verneplan for skog - Høyring av forslag om vern av ti områder i Oppland

Fylkesmannen i Oppland sender med dette utkast til verneplan for skog for ti områder i fylket på høyring. Høyringen omfattar både lokale og sentrale høringsinstanser.

Følgjande verneforslag for Vestre Slidre sendast på høyring: Øystre Slidreåne i Vestre Slidre og Øystre Slide kommune (ca. 870 dekar).

Det er foreslege at området blir verna som naturreservat i medhald av lov av 19. juni 2009 nr. 100, naturmangfaldloven, § 37.
Fromålet med verneforslaget, er i hovedsak å bevare områder beståande av ein stor andel eldre skog, med tilhøyrande biologisk mangfald i form av arter, naturtyper og økosystemer.

Saken ligg ute på Fylkesmannens nettsider, www.fylkesmannen.no/oppland og på servicetorget i Vestre Slidre kommune.

Frist for uttale er sett til 10. august 2017.

Eventuelle uttalelser sendast Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller fmoppost@fylkesmannen.no
 

Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 02.06.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune