Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 17.10.2017
anders_b_c.png

Det blir stor aktivitetsdag med mange forskjellige aktivitetar på tvers av generasjonar og interessefelt. Det blir opning av ballbingen og første bruksdag på ny projektor i Olbergsalen.

Dagen byrjar med Måfåvegen opp kl 11:00 og endar opp med oppvisning i bmx-parken og kino kl. 16:00 på ny projektor i Olbergsalen. Vi viser oppfølgeren til Børning1 (som vi ikkje har lov til å seie navnet på).

Timeplan for aktiv laurdag 21. oktober (PDF, 25 kB)

Arrangør: Kulturavdelinga VSIL og Strongman

Publisert 13.10.2017
unicef.jpg

Bøssebærarar i Vestre Slidre kan melde seg til:

61345170 
61345171 
91598885

 

Verda treng hjelp.

Publisert 13.10.2017

I kommunal planstrategi 2016-2019 er det foreslått at "kommuneplan for oppvekst" og "kommuneplan for helse og omsorg" skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode. Som grunnlag for planarbeidet har Vestre Slidre kommune utarbeidd eit forslag til planprogram for begge planane:

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok 12.10.2017 å leggje forslaga ut til høyring og offentleg ettersyn i perioda 12.10.17 - 25.11.2017.

Planprogrammet for helse og omsorg 2018-2030 (PDF, 3 MB)
Planprogrammet for oppvekst 2018-2030 (PDF, 2 MB)

Frist for å levere merknader til planprogrammet er 25.11.2017.

Publisert 25.09.2017

Formannskapet vedtok i sak FS 033/17, i møte den 29.06.2017, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Øde/Leirhaugstølen ut på 1.gangs offentlig høring. Formannskapets vedtak lyder som følger:

FS-033/17 Vedtak:

Vestre Slidre kommune vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Øde og Leirhaugstølen ut på offenlig 1. gangs høring slik planforslaget foreligger med følgende endring:

1: Plangrensen utvides slik at turveg og skiløype langs Krokåne innarbeides i planen også på G/Bnr. 68/1 i dette området.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

søndag 22. oktober 2017

Gudsteneste i Slidredomen

Hendelse - Slidredomen

Hendelse

søndag 29. oktober 2017

Bots- og bønedag - Øyjar kapell

Hendelse - Øyjar kapell

Hendelse

søndag 29. oktober 2017

Bots- og bønedag - Lomen kyrkje

Hendelse - Lomen kyrkje

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune