Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

22.05.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 09.05.2017

Reguleringsplan for Gangveg Slidre sentrum nord vart vedteke lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i møte i formannskapet den 20.04.0107 (sak FS-18/17)

Planen legg opp til nytt fortau langs kommunal veg «Vøllavegen» frå Slidredomen frem til E16 ved Hausåkersletta. Det legges opp til 2 alternative løysingar for fortau ved G/Bnr 42/2, m.a. for å vurdere å unngå nedbygging av dyrka mark/mur då sett opp i mot trafikktryggleiken som kryssinga medfører.

Publisert 09.05.2017

Vestre Slidre kommune skal utarbeide ny plan for å betre trafikktryggleiken i kommunen. I denne samanheng ynskjer vi innspel til punkt eller strekningar langs vegen som kan være utrygge for gåande, syklande eller kjørande i alle aldersgrupper. Innspela vil danne grunnlaget for ein ny tiltaksplan for auka trafikktryggleik i kommunen.

Innspel sendas til post@vestre-slidre.kommune.no innan fredag 26.05.2017.

Publisert 05.05.2017

Vi ynskjer å legge ekstra innsats i å inkludere nye innbyggjarar i årets 17. mai feiring i Vestre Slidre. Vil du hjelpe til med køyring, henting og/eller vere med å passe på at alle som deltek på 17. mai i Vestre Slidre følar seg velkomne? Ta kontakt med Torill Trøen på telefon 915 20 590 eller e-post: torill.troen@vestre-slidre.kommune.no for å melde di interesse.

Publisert 05.05.2017
statsborgere_2017.jpg

22. april var det høytideleg statsborgerskapssermoni i Fjellhallen på Gjøvik. I år var det fem frå Vestre Slidre som hadde søkt og fikk bekreftet at dei er norske. Dette var ein flott og sterk sermoni som vart avslutta med ein statsborgerskapsed og avsynging av «Ja vi elsker».

Vi gratulerer Olena, Nyo, Ging Sian Khup, Tuang Nuam Khan Hua og Ro Pek Hlu så mykje.

 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

onsdag 28. juni 2017

Skjulte eventyr

Hendelse - Låvin - Brennabu

Hendelse

onsdag 28. juni 2017

Pilegrimsmesse i Slidredomen

Hendelse - Slidredomen

Hendelse

torsdag 29. juni 2017

Formannskapsmøte

Hendelse - Kommunehuset

Hendelse

søndag 9. juli 2017

Stølsmesse - Vaset

Hendelse - Vaset

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune