Kunngjeringsbilde 2017

Vestre Slidre kulturskule

17.03.2017

Søknadsfrist: 5. april. All informasjon du treng finnes på www.vestreslidrekulturskule.no. Er du elev frå før, vil føresette få ei lenge på...

uten tittel

Kva skjer i bygda vår februar, mars og april 2017

01.02.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår" for månadene februar, mars og april 2017. Heftet blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 01.02.2017

Siste nytt fra Fylkesmannen i Oppland:

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortingetvedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Les meir på fylkesmannen sine sider.


 

Publisert 09.01.2017

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1, vedtok Vestre Slidre kommunestyre i møte 19.12.2016 sak 104/16 (PDF, 36 kB) planprogram (PDF, 994 kB) for utarbeiding og revidering av kommuneplan.

Planprogrammet dannar grunnlaget for planarbeidet og omfattar følgande hovedpunkt:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakarar
  • opplegg for medverknad
  • beskriving av kva alternativ som vil bli vurdert
  • behov for utredningar

 

Opplegg for medverknad oppdaterast kontinuerlig i kalendaren på: http://www.vestre-slidre.kommune.no/plan/kommuneplan/. Følg med og delta i diskusjonane for å sikre den framtida du ynskjer for kommunen din!

Publisert 05.01.2017

Søknadsfristar: barnehage 1. februar og SFO 1. april.
 

Vestre Slidre kommune brukar eit elektronisk system for opptak og administrasjon  av barn i barnehage og SFO. Søknad om plass i barnehagar eller SFO skal no sendast via dette systemet. 

Publisert 29.12.2016
IMG_4716.JPG

Vestre Slidre kommune arrangerte fest for unge voksne mellom 20 og 30 på 4.dag jul. Det møtte ca 100 og tilbakemeldingene var svært gode. Takk til Katrine Opheim som sto for invitasjon og arrangement, og takk til kommune- og samfunnsutviklar Cathinka Vik som utfordra til innspel om korleis Vestre Slidre kommune bør framstå for tilflyttarar, heimflyttarar og næringsdrivande. "Herrelaget" sto for musikken og Sekskanten for hus og god mat.

 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

I morgen

Formannskapsmøte

Hendelse - Kommunehuset

Hendelse

I morgen

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

onsdag 29. mars 2017

Temakafé - for kreftpasienter og pårørende

Hendelse - Vikatunet - Fagernes

Hendelse

torsdag 30. mars 2017

Kulturkafé

Hendelse - Folkebiblioteket

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune