Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

22.05.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 07.06.2017
Logo

Folkebiblioteket på Slidretun har redusert opningstid i sumar.

Sommarope 26.juni-20. august:

Onsdagar: 12.00-16.00.
Torsdagar: 12.00-16.30

 

Publisert 07.06.2017

Formannskapet har vedteke å sende "Forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller bustad tilrettelagt for heildøgns tenester - kriterier og ventelister (PDF, 208 kB)" ut på høyring.

Høyringsfristen er 27.06.2017, og høyringssvar må vere kommunen i hende innan fristen. 

Merk høyringssvaret "Høyringssvar - arkivsak 17/823".

Publisert 02.06.2017

Fylkesmannen i Oppland sender med dette utkast til verneplan for skog for ti områder i fylket på høyring. Høyringen omfattar både lokale og sentrale høringsinstanser.

Følgjande verneforslag for Vestre Slidre sendast på høyring: Øystre Slidreåne i Vestre Slidre og Øystre Slide kommune (ca. 870 dekar).

Publisert 24.05.2017


Tirsdag 6.juni inviteres det til workshop for lokale lag, foreninger og kjentfolk i Vestre Slidre for å bidra til arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

Sted: grendekafeen i Slidre sentrum. Tidspunkt: 06. juni kl. 19.00.

Oversikten over friluftsområdene vil i etterkant av workshopen komme ut på offentlig høring.

Velkommen!

 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

I morgen

Høgmesse i Lomen Stavkyrkje

Hendelse - Lomen stavkyrkje

Hendelse

søndag 27. august 2017

Høgmesse i Slidredomen

Hendelse - Slidredomen

Hendelse

søndag 3. september 2017

Høgmesse - Rogndokken

Hendelse - Rogndokken

Hendelse

søndag 3. september 2017

Kveldsmesse i Lomen kyrkje

Hendelse - Lomen kyrkje

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune