Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

01.02.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 06.03.2017

Vi håpar de vil være med å forme kommunen si framtid og inviterer dykk til ope folkemøte på grendekaféen i Slidre i morgon, tirsdag 07.03 kl. 19.00. Det blir gruppediskusjonar om korleis vi saman kan bidra til ei positiv utvikling av kommunen framover. Vi serverer kaffe og kringle.

Velkommen!

 

Publisert 06.03.2017
HPV-unge kvinner_greyandred.jpg

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

 

Publisert 28.02.2017
Foto: Svein Erik Ski

I samanheng med utarbeidinga av ny kommuneplan inviterer Vestre Slidre kommune alle innbyggjarar og gjester til å delta i ei konkurranse om å komme opp med

eit nytt slagord for Vestre Slidre kommune.

Slagordet skal oppsummere kommunen sin visjon om å være ein framtidsretta landbrukskommune. I dette ligg det at Vestre Slidre skal spisse ei satsing på lokal matproduksjon i åra framover. Vi skal ta vare på dei matprodusentane vi har, og leggje til rette for utvikling av nye næringar. Vi skal styrke og profilere Vestre Slidre som en god stad å bu, drive næringsverksemd og besøkje, spesielt for dei som engasjerer seg for tradisjonelt landbruk, moderne matproduksjon, sjølvforsyning og kortreist mat.

Premien til ein verdi av kr. 2000,- leveras av Vestre Slidre Sparebank.

Frist for å delta er måndag 20.03.2017.

Forslag sendas til post@vestre-slidre.kommune.no

Publisert 21.02.2017

Reforhandla utbyggingsavtale for Nøsen er vedteke i kommunestyret i møte den 15.02.2017.

Det vart i sak KS-3/17 fatta følgjande vedtak:
Kommunestyret godkjenner revisjon av utbyggingsavtale for Nøsen datert 01.12.2016, jfr pbl § 17-4.

Administrasjon får i fullmakt å kontrollere at avsetningane går til dei formål som er avtala.

Til info er det ingen klagerett på vedtak om utbyggingsavtale i tråd med plan- og bygningslova § 17-5.


Kenneth Monsen
planleggjar

 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

mandag 1. mai 2017

Høgmesse m/dåp

Hendelse - Røn Kyrkje

Konsert

mandag 1. mai 2017

Allsangkveld på Skrøvik grendehus

Konsert - Skrøvik grendehus

Hendelse

tirsdag 2. mai 2017

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

onsdag 3. mai 2017

Matkurs: "Bra mat for bedre helse"

Hendelse - Høre samfunnshus

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune