Bilder frå Vestre Slidre

Stølspost

11.07.2017

Kjøring av stølspost sommaren 2017. . Ordninga startar laurdag 15. juli. Posten blir kjørt ut tysdagar, torsdagar og laurdagar fram til og med...

Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

22.05.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 09.07.2013
Rev2

Kommunestyret gjorde i møte 20.06.2013 vedtak om å endre og auke skotpremiane som har vore i kommunen. Lensmannen skal som før kontrollere og registrere dyr før utbetaling frå kommunen.

Publisert 13.06.2013

Velkommen til kirkekonsert i Begnadalen kirke tirsdag den 25. juni kl. 19.30
Det blir framført verker av Benjamin Britten og Peter Tjaikovskij.

Se vedlagte plakat for mer informasjon.

Publisert 11.06.2013

Oppland Fylkeskommune har satt av kr. 21000 til frivillige organisasjonar i Vestre Slidre kommune som vil satse på fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv, med særleg vekt på fysisk aktivitet blant fysisk inaktive. Søknadsfrist er 15. august og søknadane sendes til Oppland Fylkeskommune. Retningslinjer og søknadsskjema vil bli lagt ut på fylkeskommunen si heimeside www.oppland.no

 

Publisert 03.06.2013
Golf er en fin aktivitet

Frisklivssentralen i Vestre Slidre kommune har inngått avtale med Valdres Golf. Via Frisklivsentralen kan du få spille gratis i Aurdal i vekedagane (dvs ikkje laurdag og søndag). Tilbodet gjelder i første omgang på treningsbanen. For å komme over frå treningsbanen til sjølve golfbanen må du ta eitt kurs til 500 kr (vanleg pris er 1500 kr). Resten er gratis, dvs ingen ekstra betaling for utstyr og opplæring. Tilbodet varer så lenge du er i ei henvisningsperiode frå Frisklivssentralen, dvs vanlegvis 3 mnd.

Dette er eit særs godt tilbod til deg som ønskjer å vere i aktivitet og lære å spille golf. Er du interessert, ta kontakt med Frisklivssentralen v/Bente Brenna: bente.brenna@vestre-slidre.kommune.no / 61 34 51 33. Då blir du registrert og meldt vidare til opplæring.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

lørdag 29. juli 2017

Olsokmesse med dåp - Lomen stavkyrkje

Hendelse - Lomen stavkyrkje

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune