Kart

Digitale kartløysingar i kommuna

Geoinnsyn Vestre Slidre GeoInnsyn spesielt tilpassa bruk på nettbrett og smarttelefonar. Her er bakgrunnskart, arealplaner, pågåande byggjetiltak og eigedomsskatt.

 

Webkart Vestre Slidre WebKart  er meir avansert  og inneheld det meste ein treng til ei kartløysing. Bruk denne om du treng situasjonskart, gardskart, matrikkelinformasjon osv. Det er også mogleg å ta ut vektorkart gjennom Infoland her.

Valdreskart er eit samarbeidsprosjekt  mellom dei seks Valdreskommunane. Kart på internett gjev mange moglegheiter for innbyggjarane, hytteeigarar og andre interesserte til å finne ulike typer informasjon  som ligger i kartet.

Her kan du:

 • få opp kart over eigedomen din
   
 • sjå på flybilde frå nærområdet
   
 • søke på stadnamn og adresser
   
 • plandialog - syner oversikt over pågåande vedtekne arealplaner i kommuna. Gå inn på webkart, Vestre Slidre og legg på Arealplaner. Søk på plannavn eller klikk på aktuell plan i kartet.Mogleg med innsyn i offentlege dokument knytt til saken samt mogleg å sende innspel til planer på høyring.
   
 • tenkjer du å byggje kan tenesta nyttast til å ta ut situasjonskart over det aktuelle området
   
 • søke opp interessepunkt. Her kan ein på enkel måte finne ut kvar legekontor, helsestasjon, skule og barnehage ligg i kommuna.
   
 • enkelt å gå til nabokommuna si heimeside eller velge den aktuelle kommunen når du er inne på kartsida
Publisert av Camilla B. Hålien. Sist endret 24.01.2017
Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune