Barn og familie

Barn og familie er viktig for Vestre Slidre kommune. Alle barn i ein kommune skal ha det fint, og dei som ikkje har det godt skal få hjelp. Tilbodet strekk seg frå kvardagslege tenester i form av barnehagar for dei under skulealder, til hjelp i akutte situasjonar.

 

Akutt hjelp for barn og unge:

- Barneverntenesta i Vang og Vestre-Slidre kommune
- SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland)
- dinutvei.no - en veiviser ved vold og overgrep

 

Elles gjeld sjølvsagt dei generelle helsetenestene i kommuna for dei unge. :)

 

Gunhild Røyne er kommunalsjef for oppvekst og integrering i kommuna.
Tlf. 61 34 50 30 / 95 14 95 95 / E-post

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune