Invitasjon til påskemøte 2019

måndag 15. april 2019, 19.00 - 21.00

Informasjon

Som tidlegare år ynskjer Vestre Slidre kommune å koma i kontakt med hytteigarar og velforeiningar.

Kommunen vil derfor vere tilstades på fjellet for å svare på spørsmål eller berre slå av ein prat.
Måndag 15.04.2019 stiller ordførar Eivind Brenna og rådmann Martin Sæbu på Sekskanten på Vaset kl. 19.00 – 21.00.

Kommunen vil gje kort informasjon om aktuelle saker.
Vestre Slidre hytteforening vil og informere/ta opp tema som ny kommuneplan, stier og klopper, stølsfestivalen, Fylkesveg 267 og samarbeid mellom velforeninger i reguleringssaker.
Det vil bli rikeleg høve for hytteeigarane til å stille spørsmål, slik at me i stor grad legg opp til tovegs dialog.

Stad

Sekskanten på Vaset
 

Kontakt

Vestre Slidre kommune
 

Legg til hendinga i din kalender