Innkalling til årsmøte i Vestre Slidre idrettslag 2023

onsdag 22. mars 2023, 19.00 - 21.00

Informasjon

Styret innkaller herved til årsmøte Vestre Slidre idrettslag.

Årsmøtet avholdes 22. mars 2023 kl. 19 i kantina på kommunehuset.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes, og være innsendt senest 08.03.23 til vestreslidreil@outlook.com.

Forslag på kandidater til tillitsverv skal fremmes direkte til valgkomiteen på danave13@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på idrettslagets facebookside, senest 15.03.23.

Påmelding til årsmøtet, både for møteberettigete og observatører, gjøres ved å sende mail til vestreslidreil@outlook.com.

Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen 15.03.23

De som har stemmerett til årsmøtet må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 

Stad

Vestre Slidre
 

Kontakt

Vestre Slidre idrettslag
 

Vestre Slidre Idrettslag
Legg til hendinga i din kalender