Reguleringsplan for Vaset aktivitetsområde. Varsel om oppstart

Vestre Slidre kommune varslar med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for Vaset aktivitetsområde. Fristen for innspel er 10. februar 2023.

Området er 33 daa stort og ligg rundt leikeområdet på Vaset mellom Vasetvatnet og Murkelivegen. Målet med planen er å legge til rette for vidareutvikling av dei allment tilgjengelege aktivitetane i området.

 

Meir om området, kva vi ynskjer, problemstillingar og planprosessen går fram av dette brevet (PDF, 2 MB). Vedlegga til brevet er:

  1. Ideskisse (PDF, 2 MB) Skavhaug
  2. Bilete (PDF, 2 MB) frå området
  3. Utkast til plankart (PDF, 369 kB)
  4. Føresegner (PDF, 108 kB) hovudpunkt

Alle journalførte dokument i saka finn du via arkivsaka.

Innspel og merknader

Innspel og merknader ved oppstart skal vere skriftlege og skal sendast som e-post til post@vestre-slidre.kommune.no eller som brev til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre. Fristen er 10. februar 2023.

Ta gjerne kontakt med saksbehandlar ved spørsmål.