1.gangs høring for reguleringsplan Rogndokken industriområde

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 23.05.19, sak FS-040/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Rogndokken ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, eller pr. e-post: post@vestre-slidre.kommune.no innen 02.08.19.