20. april: Informasjon om jordras i Lomen

Kl. 16:16, 20. april: Det er gått to mindre jordras på oversiden av E16 ved Teigstolvegen i Lomen. Raset har ikke påvirket fremkommeligheten i området. Beboere i området er varslet om situasjonen.

Kommunen har vært på befaring i området og følger situasjonen videre. Geolog er kontaktet og vil være på stedet i løpet av fredag ettermiddag.

Oppdatering kl 19:39:

Geolog har vurdert rasområdet som stabilt, det vil si at sannsynligheten for nye ras er lav. Ansvarlige aktører fortsetter å følge utviklingen videre, spesielt med tanke på E16 som går rett forbi.

Oppfordring:

Alle oppfordres til å vise forsiktighet i området spesielt, og annet bratt terreng generelt. Vann som tar nye løp (ut på jorder o.l) utgjør en fare og rasfare reduseres ved å lede vannet inn i vante løp.

Meld fra til kommunen eller grunneier om du observerer tette stikkrenner og overvann.