3. dose vaksine for personer med alvorlig svekket imunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19. Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling. FHI anbefaler et minimumsintervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen.

Ta kontakt med Slidre legesenter om dette gjelder deg og du ønsker 3. dose.