Vestre Slidre kommune vil informere om beitende husdyr, som benytter våre naturressurser og som pleier vårt kulturlandskap.

  • Vis hensyn til beitende husdyr.
  • Ikke oppsøk storfeflokker. Ku med kalv kan reagere aggressivt hvis ukjente er for nære.
  • Hund skal holdes i bånd. Kommunen har utvidet båndtvang, fra 1.april til 10.oktober.
  • Hvis storfe vil angripe hund, så slipp hunden løs.
  • Det er ikke lov å sette opp strømførende gjerde rundt eiendom hvis det ikke er daglig tilsyn.

 

Logo - SvarUT

Vestre Slidre tar i bruk tjenesten SvarUt for å sende post til innbyggerne på en sikker og rask måte. De som ikke er elektroniske vil fremdeles motta post på papir, men vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på den digitale bølga. Les mer om ordninga her!

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Kl. 16:16, 20. april: Det er gått to mindre jordras på oversiden av E16 ved Teigstolvegen i Lomen. Raset har ikke påvirket fremkommeligheten i området. Beboere i området er varslet om situasjonen.

Kommunen har vært på befaring i området og følger situasjonen videre. Geolog er kontaktet og vil være på stedet i løpet av fredag ettermiddag.

 

 

 

 

Sentralbordet i kommunen stenger hovednummeret (61 34 50 00) i lunsjpausen kl. 11.30-12.00.

Dei som treng hjelp frå servicetorget i same tidsrom kan framleis få det. Bruk bjella på disken om ingen er til stades, så kjem det nokon.

Endringa har trådt i kraft.