Avslutningsfest for Vestre Slidre læringssenter

På avslutningsfesten for Vestre Slidre læringssenter kunne vi dele ut 23 deltakerbevis frå introduksjonsprogrammet!
Vi kunne sjå attende på eit innhaldsrikt introduksjonsprogram ned opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidstrening i nors kultur og yrkesliv.
Vi er særs stolte og nøgde over gode resultat frå siste språkprøver ved læringssenteret, og ynsker alle våre elever lukke til vidare.

Klikk for stort bilete

Kommunen kjem til å inngå eit samarbeid med Nord Aurdal kommune om opplæring i norsk og samfunnsfag frå 1.8.19.
Treng du slik opplæring, ta kontakt med Torill Trøen, tel 91520590, som er kommunen sin kontaktperson mot læringssenteret i Nord Aurdal.