Befaring ved Helsetunet 23.06.22

Kommunestyret starta i dag kommunestyremøte med ei befaring ved det nye Helsetunet som er under bygging. 

Prosjektleiar og byggeleiar hadde ein gjennomgang av bygget og fortalte om planane for dei ulike delene av det. 

Etter gjennomgangen vart det levna lita tvil om at dette ville bli eit stort løft for kommuna, og at detta kjem til å bli eit veldig flott bygg når det blir ferdig.

Her blir det mykje å glede seg til!