Brunbjørn observert i Røn!

Breibandsutbygginga i Røn er so smått i gang, og firmaet  Brunbjørn er dei som står for dette arbeidet.

Brunbjørn er her entrepenøren som bygger ut for Eidsiva Bredbånd. Kjernevirksomheten i Brunbjørn er telekommunikasjon og elektro med spisskompetanse på utbygging av fiberinfrastruktur. Hovedfokus er utbygging av fiber til hjem.

Dette er den kommersielle delen av breibandsutbygginga. I tillegg vi det være område der kommunen søkjer Oppland fylkeskommune og NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om tilskot til utbygging.

Klikk for stort bilete