Ein vaksen person testa positivt for covid 19, 24.11.21. Smittvegen er kjent.