Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal skje i september. Utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. Det betyr at produsentene ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september. Det er bestemt at ekstrautbetalingen skal baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023.