Folkehelseundersøkinga 2018

I september får 800 utvalte i Vestre Slidre tildelt spørjeskjema frå Østlandsforskning. Skjema blir levert på døra i veke 36 og 37. Tema i undersøkinga er helse og levekår.
Me oppfordrar alle utvalte til å delta!

Vil du/ditt lag/organisasjon tene nokre kroner og bidra i folkehelsearbeidet?
Me treng frivillige til å dele ut og samle inn spørjeskjema. Du får 15 kr per utdelte og innsamla skjema. Du må vera over 18 eller i følgje med ein vaksen.

Kontaktinfo

Åshild Gjevre
Fysioterapeut
E-post