Frisklivssentralen inviterer til kveldskurs om diabetes.

Dato: torsdag 21. mars, 2019.

Tid: kl. 17.30-21.00

Stad: Høre samfunnshus

Kursleiar: Diabetessjukepleiar Tilla Landbakk

Tema for kvelden:

-Kva er diabetes?

-Korleis leve godt med diabetes?

-Andre spørsmål og innspel som deltakarane ynskjer å ta opp

Kurset er gratis. Enkel servering.

Påmelding innan 14.mars til

Frisklivssentralen i Vang, tlf: 95745180

eller Frisklivssentralen i Slidre, tlf: 97617406

eller e-post: frisklivssentralen@vang.kommune.no