Frukostmøte 2.11 Korleis skape attraktive sentrum med gode bustader?

Eit attraktivt sentrum gjev grunnlag for bulyst og møteplassar for folk i alle aldre. Kva skal til for å utvikle Slidre sentrum til ein god stad å vera og bu? Korleis kan vi legge til rette for at lokale firmaer vil bidra i utviklinga?

Tid: 2. november 2021 kl. 08.00 – 09.30. Frukost startar kl 07.30
Stad: Kommunestyresalen, Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16

Yngve Ask  

Program:
• 07.30 Mingling og god tid med frukost og kaffe
• 08.00 Velkommen ved ordfører Haldor Ødegård
• 08.05 Korleis jobbar kommunen med sentrumsutvikling og behov for fleire bustadar (Kommunedirektør Rolf Stalenget)
• 08.15 Korleis utvikle attraktive sentrum? (Margrete Bjone Engelien, arkitekt)

• 08.45 Kva vil folk ha når dei ser etter bustad? (Linn Hamre, Aktiv Eigedom)
• 09.00 Korleis kan lokale firmaer bidra? Innspel frå lokale firmaer i salen
• 09.30 Avslutning og innspel til nye tema neste gong

Velkommen!

Påmelding til post@valdres-nhage.no innan 31. oktober.
Eller ring Tone Ranheim på telefon 909 74 186 om du har spørsmål.