Gladmelding frå landbrukskontoret i Vestre Slidre

Landbruket er ei viktig næring i Vestre Slidre. Det er store summar som kvart år går ut til næringa gjennom landbrukskontoret i kommunen. Under ser du ei oversikt over dei viktigaste ordningane som går  til bøndene gjennom kommunen.

Tilskott til aktive bønder i Vestre 2018

Produksjons og regionalt miljøtilskott 28.5 mkr
Avlingskade-tilskott 6.5 mkr
Krisepakka frå staten i forbindelse m/tørke 2.5 mkr
Utvalte kulturlandskaps midler(Stølsvidda) 0.5 mkr
Andre tilskott samla 1.5 mkr

Samla tilskott er 39.5 mkr.

Me håpar at dette bidreg til å ivareta ei viktig næring i kommunen.

Klikk for stort bilete