Har du nett vore i Sverige eller utanfor Norden?

Har du vore i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/områder, ber  me om at du  ikkje besøkjer Vestre Slidre sjukeheim, omsorgsbustadar eller folk som er i risikogrupper de fyrste 10 dagane etter heimkomst.

Vestre Slidre sjukeheim - Klikk for stort bileteVestre Slidre sjukeheim 

Har du besøk frå utlandet eller områder i Norge med smitteutbrot, ber me og om at du tek førehandsreglar. Takk for at du bidreg.