Heimevernsøving i Valdres

Heimevernet har varsla kommunen om at det blir skarpskyting frå skytebanane Rebne, Trudvang, Øystre Slidre Storefoss og Etnedal i perioden 30. mai - 4. juni kl. 08.00 - 20.00. I same tidsrom vil det bli militær øvingsaktivitet i området rundt Valdres skisenter - Skrautvål. Eventuelle spørsmål kan rettast til Heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.