Høyring - lokal forskrift om vatn- og avløpsgebyr i Vestre Slidre kommune

Kommunestyret vedtok  i møte 8.11 å leggje legge framlegg til «Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i VestreSlidre» ut til høyring med høyringsfrist 10. desember 2018.

 

Framlegg til «Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i VestreSlidre» kan du lesa her (PDF, 577 kB)

Innspel kan sendast til post@vestre-slidre.kommune.no innan 10.12.2018.