Influensavaksinering i Vestre Slidre kommune 2021

Vi ber dei som ønsker vaksine om å melde seg på liste ved å kontakte Slidre legesenter på telefon nummer 61344790. Vi starter i veke 44 og vaksineringa vil skje i gymsalen i Vestre Slidre kulturhus, slik som ved vaksinering mot covid-19.

Desse gruppene bør ta vaksinen:

 • Beboere i omsorgsboliger
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Har du legetime snarleg, kan du få satt vaksina samtidig.

Vaksina koster kr.50,- men er gratis om du har frikort.

Personer under 18 år må kontakte fastlegen for vurdering.

Personer med heildøgns omsorg i kommunen vil få tilbod om vaksinering utan å sjølv ta kontakt.

 

3. dose vaksinering mot covid-19: 

Til immunsupprimerte 

Vi tilbyr dose 3 til immunsupprimerte og andre som blir definert innenfor denne gruppa. Er du i tvil, rådfør deg med fastlegen din. Husk at det må gå minimum 4 uker etter dose 2 før du kan få dose 3.

        
65 år og eldre

Det er anbefalt alle som er over 65 år å  ta ein ekstra dose av koronavaksinen. Dette fordi immunresponsen fell kraftig etter 6-7  månader. Dette arbeidet tek vi til med så snart influensavaksineringa er ferdig og du kan sette deg opp på liste om du ønsker denne når du ringer oss. Vi gir dose 3 i prioritert rekkefølge og starter med dei eldste og dei på institusjon. Husk at det må gå minimum 6 mnd etter dose 2.  før du kan få dose 3.  

Av forsiktighetsgrunner skal det også gå minst 1 uke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.