Informasjon frå landbrukskontoret i Vestre Slidre

Herjinger etter stormen på fredag.

Gardsbruk med husdyr fekk  nok kjenne dette hardt på kroppen att strømmen ble borte over lengre tid. Spesielt blir det mykje slit når ein har husdyr og ikkje har strøm og vatn.

Viktig att bøndene tek kontakt om det skulle være noko spørsmål rundt dette, og det vil kunne være aktuelt å søke på tilskudd  frå landbruksfondet  om du treng aggregat.