Kloring av det kommunale vassleidningsnettet i Røn

På grunn av funn av forureining i drikkevatnet blir det starta dosering av klor i det kommunale leidningsnettet i Røn frå kl 10.00 onsdag 4. sept. Det vil bli sendt SMS til dei som er tilkobla leidningsnettet.

Vatnet kan fortsatt brukast til drikkevatn, men du kan oppleve smak/lukt av klor. Vi oppmodar om å bruke vatn på vanleg måte får å få spreidd klorløysing i alle stikkleidningar. Kloring vil pågå i 5-7 dagar. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Vi sender ny beskjed når vi får bekrefta at nettet er bakteriefritt. For spørsmål kontakt sentralbordet 61 34 50 00.

Klikk for stort bilete