Kommunal pris i Vestre Slidre 2020

Det skal til vanleg delast ut ein årleg pris til eldsjeler og/eller personar som har peika seg ut på ein positiv måte. Det kan vere ein kulturpris, ein positivpris, ein landbrukspris, ein nyskapingspris, ein ungdomspris...
Formannskapet vel kva pris det skal vere og kven som får den.

Kandidatar føreslegne i 2019 vil og bli vurdert i 2020.

Om du har forslag til kandidatar. sender du framlegg med grunngjeving til: gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no innan 01.09.2020.

 Klikk for stort bilete