Kommunalpris i Vestre Slidre 2021

Vestre Slidre sin kommunale pris 2021, vert delt ut til eldskjelar/personar som har peika seg ut på ein positiv måte i kommunen vår. Prisen kan vera: -kulturpris –positivpris -landbrukspris-nyskapingspris- ungdomspris.

Har du ein kandidat du vil nominere til ein av desse prisane; ta kontakt med kulturkontoret i kommunen innan 1. september.

Vestre Slidre kommune; post@vestre-slidre.kommune.no

Kultrurkontoret ; 613 45 140 /915 20 590