Koronavirus- informasjon om kommunale tiltak

Regjeringa kom 24.mars med vidareføring av oppretta tiltak til over påske, førebels til og med 13.april

Klikk for stort bilete 

Slidre barnehage og Røn naturbarnehage: Barnehagane vert stengd frå og med fredag 13.mars og i fyrste omgang til og med 13. april. Foresatte vil få meir detaljert informasjon om korleis dette vert handtert. Det er eit mål for kommunen å oppretthalde kritiske samfunnsfunksjonar. Har du små barn og er i tvil om kven av foreldra som skal være heime, la den som jobbar i helsevesen og andre samfunnskritiske funksjonar gå på jobb.

Vestre Slidre skule: Skulen vert stengd frå og med fredag 13.mars og i fyrste omgang til og med 13. april. Foresatte vil få meir detaljert informasjon om korleis dette vert handtert. Det er eit mål for kommunen å oppretthalde kritiske samfunnsfunksjonar. Har du små barn og er i tvil om kven av foreldra som skal være heime, la den som jobbar i helsevesen og andre samfunnskritiske funksjonar gå på jobb.

Frivilligsentralen/Plassen: Stengd for all aktivitet og utleie.

Sjukeheim/Bergtun: Det er oppretta adgangskontroll og svært restriktive besøksrutiner.

Kommunehuset (Slidretun): Publikum blir oppfordra til å ta kontakt pr e-post eller telefon, det vil være begrensa tilgang til sakshandsamarar.

Biblioteket: Biblioteket er stengd frå og med torsdag 12.mars og inntil vidare. 

Kulturhuset: Kulturhuset er stengd. All aktivitet på kulturhuset er avlyst frå og med torsdag 12.mars kl 18.00 og inntil vidare. Elevar i kulturskulen vil få meir detaljert informasjon om korleis dette vert handtert.

Svømmebasseng: Stengt for all aktivitet for alle frå og med torsdag 12.mars og inntil vidare. 

Treningsrommet: Treningsrommet er stengd. All aktivitet på treningsrommet er avlyst frå og med torsdag 12.mars kl 18.00 og inntil vidare.

Det vil ikkje bli gjennomført heimebesøk frå fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped inntil vidare.

Anmodar elles alle om å sjå informasjon om vedtak frå Helsedirektoratet.

 

Kjøreregler fra Fylkesmannen i Innlandet pr. 20.3.20


• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
• Hold hendene unna munn/ansikt.
• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!
• Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme
• Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri
• Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)
• Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer
• Alle MÅ overholde karantenereglene!
• Ikke reis på hytta – hold deg hjemme
• Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge
• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
• Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)
• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
• Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands
• Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)
• Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)
• Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)
• Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)
• Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)
• Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)
• Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)
• Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud
• Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans
• Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt. (oppdatert)
• Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert)


Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.


Butikker må (ny):
• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen
• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang
• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)
• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken
• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer
• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away


Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder!


Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!
www.fhi.no

www.helsedirektoratet.no