Kva er viktig for deg?-dagen» i Vestre Slidre, onsdag 8. juni

Vestre Slidre kommune markerte «Kva er viktig for deg?-dagen» onsdag 8. juni. Dagen markerast kvart år for å rette fokus mot det som er viktig i livet og kvardagen til den enkelte, og for å sikre gode pasientforløp i helsetenestene. Det å bli sett, høyrd, take på alvor og ikkje minst å kunne drive med meiningsfulle aktivitetar er viktig for mange.

 

Eit utval innbyggjarar i kommunen vart denne dagen spurd «Kva er viktig for deg?

Sjå vedlegg for å sjå kva dei svara: Kva er viktig for deg-dagen 2022 (PDF, 102 kB)