Landbruksvikar

Landbruksvikaren er ledig og i full sving. Kontakt landbrukskontoret v/ Anne Marie Mørstad,
telefon 613 45138.