Markering 22 juli 2021

På tiårsdagen avholdes det en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Etter at denne er over har Kirkerådet oppfordret alle landets kirker til å ringe med kirkeklokkene som en markering. Det oppfordres til å lytte og minnes.