Meddommere for valgperioden 2025-2028 - til alminneleg ettersyn

Forslag til meddommarar og skjønnsmedlemmar blir her lagt ut til offentleg ettersyn. Valnemnda sine forslag til val kjem nedanfor.

Valnemnda har forslag om følgande personar som meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 1.1.25 - 31.12.28

 

Skjønsnemd:

Åshild Reien     

Knut Kjøs Egge   

Ingvill Hovrud    

Steinar Lagrud   

Vidar Opheim    

 

Lagmannsrett:

Grethe løken     

Normann helle    

Idun Lyster      

 

Jordskifterett:

Ola Rogn       

Ola Magne Vika  

Torill Trøen     

Oddrun Vidvei   

Åshild Reien     

Randi Røn      

Vegard kjøs Egge

Vidar Opheim   

Kjetil Rogn Hamre

Marit Kvåle     

 

Tingretten:

Linda Nordli     

Lisa Ormestad   

Eivind Brenna    

Gerd Nanti Vika Helle   

Bjarne Bergheim      

Lars Kvissel          

Birger Haugen         

Cathinka Vik         

Ola Rogn            

Sandra Rhoden 

 

Forliksrådet:

Lars Kvissel

Kari Hauge