Melding om vedtak: Godkjenning av reguleringsplan for Brakastølen

Reguleringsplan for Brakastølen ble godkjent i kommunestyret i møte den 20.06.19 (sak KS-044/19). Planen legger opp til fortetting av hyttefelt i Brakastølen. 

Det var to alternativ til planløsningen og kommunestyret har bestemt  at alternativ 1 godkjennes, men hvor tomtene 48, 49, 75 og 80 tas ut av planen. Tomt 50 endres og skiløyper legges om i plankartet slik som de ligger i alternativ 2. Den nye planen medfører at eldre reguleringsplan for Brakastølen ikke lenger får rettsvirkning på arealet som omfattes av den nye planen. 

Eventuelle klager må rettes skriftlig til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre innen 12.08.2019. Vi gir halvannen uke utvidet frist ettersom det er sommerferie.