Melding om vedtak: Regodkjenning av reguleringsplan for Sandøddin

Vestre Slidre kommune har regodkjent reguleringsplan for Sandøddin i møte den 08.11.2018.

Deler av reguleringsplan for Sandøddin ble vedtatt av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-047/18). Dette vedtaket omfattet ikkje tomtene T32-T39, da det forelå innsigelse frå Fylkesmannen i Oppland for disse tomtene. Kommunen hadde fremmet et krav om megling vedrørende tomtene.

På bakgrunn av at Fylkesmannen trakk vesentlige deler av sin innsigelse, valgte kommunen å godkjenne reguleringsplanen på nytt, med tomtene T23-T34 og T36-T39 inkludert i planvedtaket. Dette ble gjort i kommunestyret den 08.11.2018 (sak KS-079/18). Den eneste endringen i planen frå vedtaket 21.06 er de nevnte tomtene, samt at det er gjort en presiering av binding av hytter ved tomtemarkeringspæl på tomtene H41 og H47 i planbestemmelsenes punkt 2.2 og 2.4.