Norge er gjenopna - vi er tilbake til normal kvardag, men med auka beredskap

Med bakgrunn i høg vaksinasjonsdekning i befolkningen og ein ny fase av pandemien, beslutta regjeringa overgang til 'normal kvardag med auka beredskap' fra laurdag 25.09.21 kl. 16.

Det betyr at dei fleste korona-restriksjonane har falle bort.

Generelle smittevernråd, som å halde seg heime når ein er sjuk samt god hoste- og håndhygiene, gjelder framleis.

For full oversikt over kva som gjelder fra laurdag 25.09.21, sjå Regjeringen > normal hverdag med økt beredskap 

 

Her er nokre av de viktigaste endringane

  • En-meters-regelen gjeld ikkje lengre
  • Begrensningane på kor mange som kan være saman på arrangement og samankomstar opphøyrer
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstadar forsvinn
  • Dei aller fleste bransjestandarar og smittevernveiledarar forsvinn
  • Trafikklysmodellen er ikkje lengre eit nasjonalt tiltak, men kan videreførast eller gjenopptakast hvis kommuner meiner det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skule og barnehagar
  • Innreiserestriksjonane trappast gradvis ned gjennom tre fasar: Regjeringen > innreiserestriksjoner

 

Dette gjelder fortsatt

  • Den som får påvist koronasmitte, må i isolasjon for å unngå å smitte andre. Dette er ikkje en anbefaling, men en regel det kan gis bot for å bryte
  • Vi må fortsette med den gode håndvasken og halde oss hjemme ved sykdom.

 

Men, kor sjuk er sjuk, og når er vi så sjuke at bør vi halde oss heime? Og når bør vi testast, sjølv om vi er vaksinert?

Fra no av er det meir opp til oss sjølv å finne ut av om vi er friske nok til å gå på jobb, skule, eller sende ungane  i barnehagen.

For å lette overgangen fra strikte regler til eigen vurdering, har FHI laget et flytskjema som forhåpentligvis gjer det enklare å navigere i vår nye kvardag. Skjemaet og meir informasjon er tilgjengeleg her FHI > flytskjema