Nye nasjonale tiltak som gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar.

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det er forventa høge smittetall i vekene som kjem, men som samfunn toler me viruset betre. Det kan derfor bli gjort fleire lettelser.

Tiltaka gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar. Endringane knytt til barnehagar, skuler og SFO gjeld frå midnatt natt til laurdag 15. januar. Tiltaka skal bli vurdert på nytt i starten av februar. 

Les om dei nye nasjonale retningslinjene her

Generelle smittevernråd

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hald deg heime ved sjukdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptomer
  • Hald meteren
  • Påbud om munnbind om du ikkje kan halde 1 meter avstand til andre
  • Avgrens besøk, men ikkje isoler deg.

 

Lokale tiltak:

Skule og barnehage:
Det er i Vestre Slidre beslutta vidareføring av gult nivå på skule inntil vidare. Barnehagar går over på grønt nivå frå måndag 17.januar.  

Endringar- TISK (testing- isolasjon-smittesporing og karantene):
Smittekarantene blir endra til meir bruk av sjølvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontaktar ved positiv test.
Ring koronatelefon 941 39 676 eller Slidre legesenter på tlf 613 44 790 for avtale om henting av testar dersom du er øvrig nærkontakt.
Du kan teste deg sjølv på dag 3 og 5 og vera oppmerksam på symptom i 10 dagar, men skal fortsatt ta PCR ved positiv heimetest.

Øvrige lokale tiltak og endringar i noverande  tiltak blir beslutta måndag 17.januar.

 

Anbefalt lesning;
Kronikk av Nilssen, Stoltenberg og Guldvog.
Barnehager og skoler er trygge

Barn i barnehage og skole har smittet hverandre i liten grad. Det er også forholdsvis lite smitte fra barn til voksne i barnehager og skoler.

Les meir ved å trykke her